Психологична подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми

Ние предлагаме психологическа и психоаналитична подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми и асистирана репродукция. Идентифицирането на подобна нужда е базирано на опита ни като психолози, както и от познаването на появата и развитието на медицината като наука в съвременния й вид. Още от древността хората са полагали грижи и са лекували едновременно душата и тялото, като са ги приемали за едно цяло. Самите лекари понякога споделят, че не са в състояние да обхванат психологическия аспект на причините за безплодието. В практиката си ние стигаме до извода, че личността на човека с нейните страдания е многокомпонентна и сложна. Поставянето на конкретна диагноза е по-скоро следствие от страданието на душата и отразява само липсата на хармония по отношение на психичното, която много преди настъпването на функционалното изменение изпраща сигнали, често пренебрегвани от човека. Подобни последици са резултат от психологически процеси, които остават “заровени” дълбоко в нас и да се справиш всъщност сам със себе си се оказва трудна задача.

Факт е и това, че за някои пациенти медикаментите и лекарската намеса работи, но за други не е така. Доказателство е именно това, че няма двама души, на които лекарствата да повлияват по един и същи начин, а върху други изобщо не оказват влияние. В разговорите с конкретните хора става ясно,че отвъд клиничните резултати има много страхове, въпроси и психотравматични преживявания, на които нямат отговор, трудно поносими са не само за самите тях, но и за хората, с които споделят. Това прави ситуацията още по-трудна, тъй като реакциите на социума имат ефекта на огледало, в което многократно се увеличават силата и големината на болезнените преживявания. Така нуждаещите се от подкрепа оставайки основно в контакта със своите близки трудно получават адекватна помощ, поради пристрастието и обвързаността си с тях.

За контакти

Вижте още от Консултиране и терапия на възрастни