Беседи за родители свързани с детското развитие

В нашите беседи за родители ще обсъждаме различни въпроси свързани с процесът на порастване, периодите през които преминават децата и трудностите които срещат. Ще обменяме опит помежду си. Темите по които ще беседваме са насочени към различни възрастови групи. 

Целта на тези беседи е да създадем пространство на обмен и споделяне, без оценки.

За контакти

Вижте още от Консултиране и терапия на възрастни