Терапевтична работа с деца с различен тип нарушения в развитието

Психоаналитичният подход в терапията на деца с различен тип нарушения в развитието е адресиран към субекта във всяко дете. Независимо, дали децата са аутистични, психотични, с различна степен на умствена изостаналост или с други диагнози, те имат своите преживявания, усещания, желания. Чрез нашата терапевтична работа ние се опитваме да ги чуем, да ги разберем и да ги подпомогнем в тяхното развитие. За да бъде пълноценен този процес ние включваме активно и родителите.

“Всички ние - лекари, педагози или просто родители - сме убедени, че децата са човешки същества, но въпреки това не преставаме да се отнасяме към тях като към вещи под претекст, че тяхната човешка същност ще настъпи утре. Ние не преставаме да ги подчиняваме на фактически оценки, които под различни форми представляват смазващи присъди. Нашите усилия да разберем умствено изостаналото дете и да му помогнем, които се изразяват в диагнози, измервания на коефициента на интелигентност, избор на методи за обучение, често могат да го зазидат в неговата инвалидност. Доказателство за това е, че тези преценки и тези измервания нееднократно са били опровергавани от развитието на болния. Някое дете с твърде нисък коефициент на интелигентност ще се справи по-добре с даден проблем отколкото друго, което се доближава до средното ниво……

Трябва ли тогава да се откажем от всичките си средства за подход към проблема, от лекарствата и инструментите? Със сигурност не. При условие винаги да ги мислим за това, което са. При условие никога да не обвързваме детето с тяхната помощ. Винаги да оставяме място с тях и за достатъчно игра, за да оставим място за свободата на субекта, в деня, когато тя ще се разбуди и ще поиска да тръгне нагоре.” - Мод Манони - “Изоставащото дете и неговата майка” ЦПСП - стр.9

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с деца и юноши