Терапевтична работа с деца, проявяващи енкопреза и енуреза

Енорезата е неволно изпускане на урина, известна още като "нощно напикаване" Неволното изпускане на урина може да се случи и през деня, но по-често това се случва през нощта, когато детето спи. Енорезата се наблюдава при деца, които вече са придобили тоалетни навици (премахнали са памперса), и са на по-голяма възраст след 3г. 

Енкопрезата е неволно изпускане на фекалии, след като детето е придобило тоалетни навици. Количеството което се изпуска може да бъде различно. Това може да се случва или само на определено място - училище, детска градина, у дома, или на най-различни места. Този акт на изпускане е несъзнателен при децата. Те не могат да го контролират. Случилото се силно ги тревожи и злепоставя пред околните. 

В тези два случая е добре първо родителите да изключат всички възможни физиологични причини и заболявания. Ако детето е здраво и няма друга причина то да се изпуска неволно по голяма или малка нужда е препоръчително терапевтична работа с психолог, психоаналитик, който има опит с такава симптоматика. Обикновено енорезата и енкопрезата са свързани с някакво страдание при децата, с нещо което те самите не могат да се справят, но нямат реална представа за това. Това са несъзнавани процеси, затова и когато родителите попитат децата си, какво ги тревожи, защо се случва това, те не могат да дадът конкретен отговор. Не е препоръчително да се използват методи на терапия тип дресировка, с будене по час, спиране на водата вечер и подобни, защото това обикновено фиксира още повече децата и родителите в симптома и задълбочава проблема. Психианалитичният подход работи с несъзнаваните процеси при децата и по този начим помага на детето да преработи причината която стои зад симптома. Когато това се случи и самият симптом, който в случая е енореза или енкопреза, изчезва. 

 

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с деца и юноши