Терапия и консултиране на деца

Това, което води децата в психологичния кабинет е страданието. То се изразява по различен начин от различните деца. Някой деца проявяват проблемно поведение, липса на концентрация, силен гняв, който трудно овладяват, агресивни прояви спрямо други деца или автоагресивни актове. Други трудно се вписват в групата на класа или в детската градина, изолират се от другите. Понякога се появяват обучителни затруднения, които се проявяват в блокажи само по един предмет или трудно осмисляне и усвояване на учебния материал. Когато едно дете преживява нещо, което силно го тревожи, е възможно да се появят и симптоми като енорез (нощно напикаване) и по-рядко енкопреза (неволно изпускане на фекалии), след като детето вече е придобило тоалетни навици. Може да се появят кошмари, трудности в заспиването, липса на апетит. Честите боледувания на децата също могат да бъдат израз на тревога и трудности да се справят с някакво собствено преживяване. Всичко това което описах по-горе са симптоми които могат да се проявят при децата, когато изпаднат в трудна ситуация а такива ситуации могат да бъдат – раждане на друго дете в семейството и трудности на детето да се справи с ревността, която изпитва от появата на новия член, раздяла при родителите. Някой деца се отделят трудно от родителите си при започване на ясла или детска градина. Тръгването на децата в първи клас, също може да им донесе силна тревога и трудности в адаптацията.

Силна тревога, а понякога и поява на фобии може да се проявяат при децата, в периода, когато търсят отговор на двата много важни въпроса: появата на бебето - зачеване, раждане и смъртта. Тези въпроси децата започват да си задават още към четири, пет годишна възраст. Търсенето на отговор и изработването на собствена концепция по тези екзистенциални въпроси отнемат различно време на всяко дете. Понякога това се случва по-незабелижимо за околните, а друг път децата задават въпроси, тревожат се, сънуват кошмари и имат нужда да бъдат съпроводени и подкрепени в този процес. Не винаги родителите успяват да подкрепят децата си в това търсене на отговори, защото самите те срещат трудности в говоренето за зачеването и смъртта. В тези случаи подкрепата от психолог действа облекчаващо за цялото семйство.

 

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с деца и юноши