Групи за развиване на емоционалната интелигентност за деца и юноши

В процесът на порастване децата се срещат с различни трудни за тях ситуации и въпроси. Още от две годишна възраст децата започват да навлизат в социалното общуване, да се сблъскват с различни ограничения идващи отвън (от родителите, яслата, социума). Тези първи срещи със забраните пораждат в тях много силни негативни емоции, които децата не могат да разпознаят и преработят. Те имат нужда от подкрепата на възрастните, които ще им помагат да разпознават и назовават своите емоции. През различните етапи на порастване - тръгване на ясла, детска градина, започване на училище, навлизане в юношеството, както и в личния си път на развитие, всяко дете се сблъсква с нови предизвикателства, които отново и отново поставят въпроса за преработка и овладяване на емоциите, било то положителни или негативни. В нашите групи за развиване на емоционалната интелигентност при деца и юноши ние ще подкрепяме този процес. Заедно ще откриваме причините за появата им и как да ги показваме по един по приемлив за всички начин. Методите, които използваме в нашата работа са работа с приказки, арт терапевтични похвати, форум театър, работа с маски и др.

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с деца и юноши