Арт терапия с деца в предучилищна и начална училищна възраст

Децата обичат  да майсторят, да докосват, да създават. Чрез играта децата се учат и опознават света на възрастните. Тя е  един лесен и приемлив начин да общуваме с тях, да опознаем детския свят с неговите емоционални преживявания, страхове и радости. Чрез играта децата ни разказват много, споделят и опитват решения, търсят отговори. В нашите ателиета ще обединим тези две любими детски занимания - творчеството и играта.

Груповият процес ще помогне на децата да разпознават и назовават своите емоции и емоциите на другите. Чрез вълшебния свят на приказките и арт терапията децата ще изградят и развият различни умения. Творчеството им дава пространство, в което може да експериментират и да открият потенциала и ресурсите скрити в тях. Работата с различни арт материали ( бои, пастели, глина, хартия, текстилни материали и др.) провокира много нови и разнообразни емоции, които да подкрепят процеса на едно по-пълноценно и ефективно общуване.

 

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с деца и юноши