Ранна превенция на аутистични състояния и друг вид отклонения в развитието на бебето и малкото дете от 0 до 3г.

Това е иновативна за страната и града дейност имаща привилегията да ползва опита на признати международни източници и специалисти. Подходът към родителите е доброволен, не агресивен и не осъждащ личните им качества и компетенции. Извършването на качествена превантивна работа в тази възраст ще позволи на децата и родителите да развият максимално потенциала си за самостоятелен живот като в по-голяма възраст аутистичната симптоматика отпада  и при тестване на децата не се остановяват никакви отклонения от нормалното развитие. 

Предимствата на психоаналитичния подход е че е единствения работещ в бебешка възраст.  

Методът на работа при консултиране за разпознаване на ранни знаци за аутистични тенденции е използването на методиката PREAU. Създаден с цел разкриване на аутитстични поведения в бебешка възраст. Психоаналитичния подход е единственият работещ за ранна превенция. Финото наблюдение за симптоматиката която говори за проблем в психичното  може да бъде уловена и разпозната от специалисти формирани в психоаналитичната парадигма. Този опит е базиран на научни изследвания от водещи френски организации разработващи политики и услуги в областта на аутистизма и ранната профилактика на психичното здраве при деца от 0 до 3г.

“В края на 2017 г. в международното научно издание PLOS One бяха оповестени резултатите от мащабното изследване на PREAUT – Асоциацията за подкрепа, изследвания и информация в областта на аутизма. Изследването е проведено в периода 2006-2011 г., като са обхванати над 12 000 деца. Инициирано и организирано е от екип, включващ детски психиатри, психоаналитици и психолози. Директното изследване на бебетата и малките деца е реализирано от педиатри и общопрактикуващи лекари. За целта е използвана решетка от скрининги, които идентифицират потенциалния риск от аутистично разстройство. Заключението от представеното изследване е категорично: разпознаването на бебета, които са склонни да се оттеглят в себе си, в рамките на редовните педиатрични прегледи във възрастта от 4-тия до 9-тия месец, ще направи възможно предприемането на мерки в момент, в

който пластичността на мозъка е най-голяма и аутистичната картина все още не се е инсталирала напълно.” - информацията е публикувана в списание “Практическа педиатрия” бр.4, май2018г., автори:М. Лазарова, Д. Гъдева, Д. Циркова - Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ от която е част и екипът на нашата организация.

Специалистите формирани и работещи чрез психоаналитичен подход притежават дълбинно и детайлно разбиране за формираните изначални връзки на нервно и психобиологично ниво, които могат да произведат тежки провали в порастването на детето.  

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с бебета и малки деца