Диагностика на ранно детско развитие от 0 до 3г.

Развитието на бебето от 0 до 3г. е много интензивно. През този период пластичността на мозъка е голяма. Затова е много важно да се проследява неговото развитие и всички психо емоционални процеси, които се случват по това време. 

През този период бебето трябва да изгради чувство за себе си, което е свързано с преживяване за цялостност и не промененост във времето и пространството. То се осигурява от ритъма на грижите, които майката или нейният заместник полага. Задоволителното хранене, отпускането по време на сън, грижите за тялото, подпомагат изграждането на телесната схема и чувството за себе си. 

В ранните етапи от емоционалното развитие на бебето жизнено важна роля играе обкръжението, което на практика кърмачето не е отделило от себе си. Постепенно се осъществява разделянето на “не-мен” от “мен”, като темпото варира съобразно детето и обкръжението. 

Първите три години са изпълнени с толкова интензивни промени в психо емоционален аспект при бебето, но и при неговите родители. Често към нас се обръщат родители с най-разнообразни въпроси свързани не само с развитието на тяхното бебе, но и с техните преживявания, тревоги, съмнения. Питат се дали са направили най-доброто за своето дете. Затова няколко консултации с психолог в такива моменти действат успокояващо не само за бебето, но и за цялото семейство.

Други въпроси, по които бихте могли да се консултирате с нас са:

-Кога и как да спрем да кърмим?

-Кога и как да приучим детето на гърне?

-Как да отделим детето в собствено легло и стая?

-Бебешкият пубертет - или защо нашето детет се тръшка и казва на всичко "НЕ!"

-Как да подпомогнем процесът на социализация при най-малките?

-Трудности в адаптацията на децата в яслена възръст. Как да ги подпомогнем? 

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с бебета и малки деца