Ателиета за бебета и родители от 1г. до 3г.

Това е място, в което малчуганите ще се срещнат с връстници, ще откриват свои начини да се включат в група и плавно да се отделят от майките си. Целта на нашите групови занимания са децата да получат един по-плавен преход към яслата и детската градина. Както и да преработват различни нови и трудни за тях ситуации пораждащи негативни емоции с които децата не могат да се справят. Гневът и негодуванието не са непознати за детето,  за това за него  е важно да ги изрази в непозната среда, без средата да връща омраза и насилие към него. Тази среда трябва да умее да понася тези агресивни емоции, дори и да не са изразени в приемлива форма. Детето изразява агресивните си чувства в играта, вместо в момент на ярост. Играта подпомага развитието на социалните контакти, като осигурява организация за иницииране на емоционални взаимоотношения. И децата  както възрастните си създават приятели и врагове. За детето това става възможно по време на играта. За възрастния играта е средство за удоволствие, но за детето това е и начин да се справи с тревожността или идеите и импулсите, които водят до тревожност ако не са под контрол. Материалите които използваме в игрите и заниманията за нашите малки откриватели са от заобикалящата ни среда, които присъстват във всеки дом. Това развива креативността и въображението на децата. Когато включва ме бои, пластилин, кинетичен пясък, ние си ги приготвяме от безвредни за децата съставки, за да бъдат свободни да ги опитат, помиришат докосват.

Участие в груповите занимания вземат не само децата, но и техните придружители. Докато малчоганите се забавляват и откриват нови предизвикателства за себе си, родителите или техните придружители имат възможност да обменят опит помежду си, както и да се консултират с единият от двамата присъстващи психолози по различни теми, които ги вълнуват. Като например, “кога и как да приучим детето на гърне”, “как да спрем да кърмим”. Въпроси свързани с храненето, приспиването на детето, отношенията му с брат или сестра, с връстници и всякакви други питания по отношение на техните деца и родителството.

За контакти

Вижте още от Терапевтична работа с бебета и малки деца