Психологично консултиране и подкрепа на бременни жени в група и индивидуално

По време на бременност жената се променя не само във физиологичен, но и в психо емоционален аспект.

В първите месеци от бременността най- забележителни промени протичат със сензорното възприятие на жената- променено възприемане на миризма и вкусове, което може да се наблюдава много рано, още през втората седмица от бременността. Може да се наблюдава изменено възприемане на звуци, цветове, зрителни образи, възникване на хранителни желания.

Между майката и бебето в утробата протича активен двустранен обмен на информация на хормонално и емоционално ниво още от 10-та седмица от бременността и  в импулсивността в настроенията на жената по време на бременността  се проявяват несъзнавани механизми, регулиращи този процес.

След 20-та седмица общото състояние на жената се подобрява. Може значително да се увеличи творческия потенциал, възниква потребност от активна дейност и може да се появи свръхчувствителност по отношение на бебето, която се изразява със съновидения, предчувствия и други необичайни преживявания.

Понякога тази свръхчувствителност може да се дължи на различни страхове и притеснения с които бременната жена и нейният партньор не могат да се справят. Всяка двойка носи своята история с начина на зачеване, който понякога е спонтанен, непланиран, а друг път е плод на десетки опити или съпътстван с асистирана репродукция. Всичко това оставя своята следа в преживяванията на жената. Тази тревожност може да приеме различни форми, като конкретни страхове и фантазии или физическо неразположение. В тези случаи няколко разговора с психолг биха били много полезни и облекчаващи. 

За контакти

Вижте още от Работа с бременни жени и семействата им