Ранно детско развитие от 0 до 3г.

Беседа за родители

Целта на нашите беседи е да обменяме опит помежду си, да си задаваме въпроси и заедно да разсъждаваме върху тях. Затова и работим в малки групи. Акцентите върху които ще се спрем са:

         - Интеграция на сензорните модалности при новороденото;

         -Изграждане на чувство за себе си;

         -Огледалната роля на майката и семейството в развитието на детето (стадия на огледалото); 

         -Що е то преходен обект и каква е неговата функция за бебето?

         -Сензомоторен период в развитието на детето от 0 до 24месеца. По Ж.Пиаже;

         -Къде спи детето?

         -Бебешки пубертет - кога се появява и как да се справим?

Ще работим в малка група - 6 човека, затова предварителното записване е задължително. Елена Дросева - 0878167474
Такса за участие - 20лв.
Продължителност на заниманието - 1.30ч.

Дата: 10.09.2020г. от 18.00 до 19.30ч.

Искате да участвате?Свържете се с нас