Ателиета за деца от 4г.до 6г. и от7г.до 10г. - работа с емоциите

В нашите ателиета ние ще работим с приказки. Ще изработваме герои - Гняв, Тъга, Скръб, Любов, Радост. Ще си правим театър, ще влизаме в роли. По този начин децата ще имат възможност да говорят за различните емоции, които ежедневно ги завладяват и понякога не могат да изразят и овладеят. Когато децата срещат трудности в изразяването и разпознаването на конкретните причини за появата на силен гняв или радост те формират симптоми, като болки в корема, главоболие, гадене, нощни кошмари, страхове и други. Чрез играта и творчеството децата опознават себе си и околните. 

Предвидени са осем занимания които са свързани помежду си, затова е препоръчително децата да посещават редовно ателиетата. 

Ще се работи в малки групи до 5 деца, при спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки.

Водещ на групата - Елена Дросева - психолог

Такса за целият курс (4 занимания) с включени материали - 65лв.

Искате да участвате?Свържете се с нас